Τεχνολογία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ_ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Τσιαντής Κ.- Χαραλαμπάκης Ν. – Αθανασάκης Αρ. – Δημόπουλος Φ. ? Δασκαλάκης Α. Τεχνολογία & Παραγωγή Α΄ΕΠΛ, Α & Β τόμος, εκδ ΟΕΔΒ, 1984
2. Ηλιάδης Ν – Βούτσινος Γ, Τεχνολογία για τους μαθητές Α΄Γυμνασίου, εκδ. ΟΕΔΒ, 2000
3. Ηλιάδης Ν – Βούτσινος Γ, Τεχνολογία για τους μαθητές Β΄Γυμνασίου, εκδ. ΟΕΔΒ, 2001
4. Λάζος Χ. ? Ναυτική Τεχνολογία στην Αρχαία Ελλάδα, εκδ Αίολος, Αθήνα 1996
5. Λάζος Χ. ? Μηχανική και Τεχνολογία στην Αρχαία Ελλάδα, εκδ Αίολος, Αθήνα 1993
6. Λάζος Χ. ? Αρχιμήδης ο ευφυής μηχανικός, εκδ Αίολος, Αθήνα 1995
7. Λάζος Χ. ? Υδραυλικά όργανα και μηχανισμοί στην Αίγυπτο των Πτολεμαίων, εκδ Αίολος, Αθήνα 1999
8. Λάζος Χ. ? Τηλεπικοινωνίες των αρχαίων Ελλήνων, εκδ Αίολος, Αθήνα 1997
9. Λάζος Χ. ?Πυραμίδες στην Ελλάδα, εκδ Αίολος, Αθήνα 1995
10. Λάζος Χ. ? Ο υπολογιστής των Αντικυθήρων, εκδ Αίολος, Αθήνα 1994
11. Επιστήμη & Ζωή, Εγκυκλοπαίδεια εκδ Χατζηιακώβου
12. Μαρκάτος Κ. ? Παπαγεωργίου Δ. Η Μυστική Αρχαιοελληνική Τεχνολογία ? Το μοναδικό θαύμα, εκδ. Κάδμος

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ:
1. http://www.kotsanas.com (Μουσείο αρχαιοελληνικής τεχνολογίας)
2. http://www.ancient-technology.com (Αρχαία Τεχνολογία)
3. http://www.noesis.edu.gr (Κέντρο διάδοσης επιστημών και μουσείο Τεχνολογίας)
4. http://www.tmth.edu.gr/aet/index.html (Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία ΤΜΘ)
5. http://ebooks.edu.gr/2013/course-main.php?course=DSGYM-A101 (ΥΠΑΙΘ -Ψηφιακό σχολείο ? Υλικό Τεχνολογίας A τάξη)
6. http://ebooks.edu.gr/2013/course-main.php?course=DSGYM-B104 (ΥΠΑΙΘ -Ψηφιακό σχολείο ? Υλικό Τεχνολογίας Β τάξη)
7. http://photodentro.edu.gr/jspui/simple-search?query=%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%B1+Γυμνάσιο&newQuery=yes (Εκπαιδευτικά Βίντεο για το μάθημα της Τεχνολογίας από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)
8. http://www.edutv.gr/deyterobathmia/videos/32-epistimi-texnologia (ΥΠΑΙΘ ? Εκπαιδευτική τηλεόραση- Επιστήμη και Τεχνολογία)
9. http://www.mastoremata.gr/cms/
10. http://www.plaisio.gr/zwgrafiki-hobby/maketa/xartoni.htm
11. http://www.art-center.gr/category-gr.php?category_id=21
12. http://jkon.aeromodelling.gr/ninter-081a.htm
13. http://www.tallos.gr
14. http://www.atas.gr
15. http://www.epoptiki.gr
16. http://www.why.gr
17. http://zosimaialib.sch.gr/ ή http://vivl-ioann.ioa.sch.gr/ (Δημοτική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων)

ΒΙΒΛΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Γ ΓΕΛ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α ΤΕΕ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Β ΤΕΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ