Εκπαιδευτική επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων

Αξιολόγηση προσφορών ταξιδιωτικών γραφείων για την εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών/τριών του 11ου Γυμνασίου Ιωαννίνων στη Βουλή των Ελλήνων.