Αρχείο κατηγορίας Εργασίες

Έκθεση – παρουσίαση έργων Τεχνολογίας 2018

Την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Τεχνολογίας του 11ου Γυμνασίου Ιωαννίνων η έκθεση των ατομικών και ομαδικών έργων που κατασκεύασαν οι μαθητές της Α και Β Γυμνασίου αντίστοιχα, στα πλαίσια του μαθήματος.

Οι μαθητές της Α τάξης εφαρμόζοντας τη μέθοδο της Ατομικής  Εργασίας, είχαν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τεχνολογικά θέματα μέσω μιας σειράς ενεργειών που σχετίζονται με θεωρητική μελέτη / πραγματοποίηση κατασκευής (ομοίωμα τεχνολογικού αντικειμένου) με χρήση απλών υλικών / συγγραφή και παρουσίαση γραπτής εργασίας για το θέμα με το οποίο ασχολήθηκαν.

Οι μαθητές της Β τάξης εφαρμόζοντας τη μέθοδο της Ομαδικής Εργασίας μελέτησαν μέσα από ένα ¨παιχνίδι ρόλων¨ τη λειτουργία των σύγχρονων παραγωγικών μονάδων και δουλεύοντας ομαδικά, χρησιμοποιώντας διάφορα υλικά και μηχανισμούς, κατασκεύασαν μακέτες παραγωγικών μονάδων (Βιομηχανιών), διαγράμματα παραγωγικών διαδικασιών και αφίσες των παραγόμενων προϊόντων.

Έκθεση – παρουσίαση έργων Τεχνολογίας 2017

Την Δευτέρα 29 Μαΐου 2017 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Τεχνολογίας του 11ου Γυμνασίου Ιωαννίνων η έκθεση των ατομικών και ομαδικών έργων που κατασκεύασαν οι μαθητές της Α και Β Γυμνασίου αντίστοιχα, στα πλαίσια του μαθήματος .

Οι μαθητές της Α τάξης εφαρμόζοντας τη μέθοδο της Ατομικής  Εργασίας, είχαν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τεχνολογικά θέματα μέσω μιας σειράς ενεργειών που σχετίζονται με θεωρητική μελέτη / πραγματοποίηση κατασκευής (ομοίωμα τεχνολογικού αντικειμένου) με χρήση απλών υλικών / συγγραφή και παρουσίαση γραπτής εργασίας για το θέμα με το οποίο ασχολήθηκαν.

Οι μαθητές της Β τάξης εφαρμόζοντας τη μέθοδο της Ομαδικής Εργασίας μελέτησαν μέσα από ένα ¨παιχνίδι ρόλων¨ τη λειτουργία των σύγχρονων παραγωγικών μονάδων και δουλεύοντας ομαδικά, χρησιμοποιώντας διάφορα υλικά και μηχανισμούς, κατασκεύασαν μακέτες παραγωγικών μονάδων (Βιομηχανιών), διαγράμματα παραγωγικών διαδικασιών και αφίσες των παραγόμενων προϊόντων.

Έκθεση ? παρουσίαση έργων Τεχνολογίας 2016

n20160406_135622Την Δευτέρα 9 Μαΐου 2016 πραγματοποιήθηκε στους χώρους του 11ου Γυμνασίου Ιωαννίνων η έκθεση των ατομικών και ομαδικών έργων που κατασκεύασαν οι μαθητές της Α και Β Γυμνασίου αντίστοιχα, στα πλαίσια του μαθήματος της Τεχνολογίας.

Οι μαθητές της Α τάξης εφαρμόζοντας τη μέθοδο της Ατομικής  Εργασίας, είχαν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τεχνολογικά θέματα μέσω μιας σειράς ενεργειών που σχετίζονται με θεωρητική μελέτη / πραγματοποίηση κατασκευής (ομοίωμα τεχνολογικού αντικειμένου) με χρήση απλών υλικών / συγγραφή και παρουσίαση γραπτής εργασίας για το θέμα με το οποίο ασχολήθηκαν.

Οι μαθητές της Β τάξης εφαρμόζοντας τη μέθοδο της Ομαδικής Εργασίας μελέτησαν μέσα από ένα ¨παιχνίδι ρόλων¨ τη λειτουργία των σύγχρονων παραγωγικών μονάδων και δουλεύοντας ομαδικά, χρησιμοποιώντας διάφορα υλικά και μηχανισμούς, κατασκεύασαν μακέτες παραγωγικών μονάδων (Βιομηχανιών), διαγράμματα παραγωγικών διαδικασιών και αφίσες των παραγόμενων προϊόντων.

Δραστηριότητες μαθητών 11ου Γυμνασίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο των βιωματικών δράσεων.

viomatikes2016Οι μαθήτριες/ ες του Γ1 τμήματος στα πλαίσια του μαθήματος των βιωματικών δράσεων υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του εκπαιδευτικού Ν. Βασαγιώργη ασχολήθηκαν με τα παρακάτω θεματικά αντικείμενα:

  1. Εκπαίδευση και Τεχνικά Επαγγέλματα στην Ελλάδα (Παρελθόν-Παρόν ? Μέλλον)
  2. Ηλεκτροδότηση οικισμού από φωτοβολταϊκό πάρκο

 

Έκθεση ? παρουσίαση έργων Τεχνολογίας

WP_20150511_010Την Δευτέρα 11 Μαΐου 2015 πραγματοποιήθηκε στους χώρους του 11ου Γυμνασίου Ιωαννίνων η έκθεση των ατομικών και ομαδικών έργων που κατασκεύασαν οι μαθητές της Α και Β Γυμνασίου αντίστοιχα, στα πλαίσια του μαθήματος της Τεχνολογίας.
Οι μαθητές της Α τάξης εφαρμόζοντας τη μέθοδο της Ατομικής Εργασίας, είχαν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τεχνολογικά θέματα μέσω μιας σειράς ενεργειών που σχετίζονται με θεωρητική μελέτη / πραγματοποίηση κατασκευής (ομοίωμα τεχνολογικού αντικειμένου) με χρήση απλών υλικών / συγγραφή και παρουσίαση γραπτής εργασίας για το θέμα με το οποίο ασχολήθηκαν.
Οι μαθητές της Β τάξης εφαρμόζοντας τη μέθοδο της Ομαδικής Εργασίας μελέτησαν μέσα από ένα ¨παιχνίδι ρόλων¨ τη λειτουργία των σύγχρονων παραγωγικών μονάδων και δουλεύοντας ομαδικά, χρησιμοποιώντας διάφορα υλικά και μηχανισμούς, κατασκεύασαν μακέτες παραγωγικών μονάδων (Βιομηχανιών), διαγράμματα παραγωγικών διαδικασιών και αφίσες των παραγόμενων προϊόντων.